74/48 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี | โทร : 02-102-5318 หรือ 087-775-5786
  • Line@
  • Facebook Fanpage

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

หากลูกค้าพบการสินค้าที่สั่งไปนั้นผิด Size ไม่สามารถสวมใส่ได้ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  1. สามารถเปลี่ยนได้เฉพาะ Size ของสินค้าไม่สามารถเปลี่ยนสีหรือลายได้
  2. ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ได้รับสินค้า (อ้างอิงจากหมายเลขพัสดุ)
  3. หลังจากแจ้งเจ้าหน้าที่แล้ว ให้ส่งสินค้าคืนไม่เกิน 3 วันทำการ และแจ้งหมายเลขพัสดุให้เจ้าหน้าที่ทราบ (อ้างอิงวันที่ส่งสินค้าจากหมายเลขพัสดุ)
  4. สินค้าที่ส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเดิมทุกประการ หากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวสินค้า ทางเราจะไม่รับเปลี่ยนในทุกกรณี
  5. ลูกค้าต้องออกค่าจัดส่งสินค้าเองทั้งหมด (ไปและกลับ)
  6. สามารถนำสินค้ามาเปลี่ยนที่ร้านเองได้
  7. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนสินค้าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
  8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้า กรณีที่ลูกค้าไม่ทำตามเงื่อนไข

ที่อยู่ในการส่งสินค้า

บริษัท มอร์แดนไบค์ จำกัด

74/48 หมู่ 3 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เปิดบริการทุกวัน

จันทร์ – อาทิตย์ : เวลา 10.00 – 18.00 น.

02-102-5318